Reünie Kameleon zondag 3 september a.s.

Op zondag 3 september 2017 wordt er een reünie georganiseerd voor (oud) -vrijwilligers en (oud)-medewerkers van De Kameleon.

Na 22 jaar wordt het weleens tijd om oude bekenden terug te zien en herinneringen op te halen en met elkaar over “de goeje ouwe tijd” te praten!

Om de kosten in de hand te houden vragen wij je een eigen bijdrage van 17,50 euro

Je kunt je voor de reünie opgeven door 17,50 euro over te maken op bankrekeningnummer NL 09 RABO 0334753392 ten name van Stichting Vrienden Kameleon onder vermelding van reünie Kameleon en je naam en adres. Je kan je voor de reünie aanmelden voor 15 augustus 2017.

We ontmoeten je graag op zondag 3 september om 10.30 uur bij de Kameleonboerderij.

Omdat wij niet alle namen en adressen hebben kunnen achterhalen, vragen we je om de reünie ook aan anderen kenbaar te maken. Zegt het voort, zegt het voort.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze stellen aan Jan Stedehouder (06.51312081)  of aan Harry van Dooren  van de Stichting Vrienden van de Kameleon.

  • Kom je verjaardag vieren!

    Kom met je vriendjes en vriendinnetjes je verjaardag vieren in het winters Kameleondorp, een compleet programma vol avontuur.

    Lees meer
  • Winters Kameleondorp

    Vanaf 9 december ligt er sneeuw en ijs in het Kameleondorp, een wintersverhaal van Hielke en Sietse

    Lees meer
Meer nieuws